nr: 1/2017Powroty

Archiwum

Wyszukaj:
Znaleziono wpisów: 74
1-2/2011
Recenzje
Nad poetyckimi węzłami Tymoteusza Karpowicza

Bartosz Małczyński, Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza, Universitas, Kraków 2010.

Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj
1-2/2011
Recenzje
(Cudzo)ziemski (k)raj

Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj, Czarne, Wołowiec 2010.

Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj
1-2/2011
Recenzje
Co Polak o Czechu wiedzieć powinien

Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj, Czarne, Wołowiec 2010.

Portret Z. Nałkowskiej wyk. przez Annerl Weissową, fot. A. Jałosiński /Agencja FORUM
1-2/2011
Interpretacje
Indywidualizm w twórczości Zofii Nałkowskiej

Odwrót Nałkowskiej od indywidualizmu modernistycznego nie jest, jak przyjęło się uważać, odwrotem zupełnym; kwestia ta bowiem wciąż pozostaje w kręgu literackich zainteresowań pisarki. Zmiany w światopoglądzie dokonują się jedynie na drodze przejścia od casusu jednostkowego do wniosków natury ogólnej. 

A. Mickiewicz
1-2/2011
Interpretacje
Miłość w bibliotece. Psychoterapeutyczna autobiografia Gustawa z IV części „Dziadów”

Można śmiać się z przerysowanych gestów i bełkotliwości relacji Gustawa, jest jednak coś w jego opowieści, co porusza, każe ją traktować z powagą. Zostawmy zatem na boku dość żenujące żarty z Pustelnika i zanurzmy się w jego słowa.

Mona Lisa
1-2/2011
Interpretacje
Niepokojący śmiech

Śmiech jest formą reakcji – jest gestem, jest zachowaniem… Oderwany od swojego kontekstu pozostaje niezmienny – jest przewrotną i trudną do okiełznania siłą, którą jednak można uczynić społecznie użyteczną.

Kadr z filmu Czeski sen, reż.  Vít Klusák, Filip Remunda
1-2/2011
Interpretacje
Europa Środkowa postkolonialna w prozie podróżnej Stasiuka

Andrzej Stasiuk, obserwując powolny zanik swojej Europy, podejmuje się dość karkołomnego zadania: desperacko próbuje oczyścić swój środkowoeuropejski pejzaż ze wszystkiego, co obce – wschodnie, zachodnie, zewnętrzne – i skonstruować go w zdecydowanej opozycji do Innego właśnie. 

R. Brandstaetter
1-2/2011
Interpretacje
Kilka uwag o renesansie hebrajskim w Polsce (i casus Brandstaettera)

Jednym z bardziej interesujących przykładów poezji łączącej tradycję polską i hebrajską jest wczesna twórczość Romana Brandstaettera. Jego sile poczucie przynależności do narodu żydowskiego określają dwie cezury. Pierwsza to moment uświadomienia sobie bycia Żydem, druga to decyzja przejścia na katolicyzm.

Salvador Dali, Gabinet antropomorficzny, 1936
1-2/2011
Interpretacje
Ciało w twórczości literackiej surrealistów

Surrealiści niemal nigdy nie wypowiadali się bezpośrednio na temat ciała. Przy całej obfitości założeń światopoglądowych, dotyczących filozofii życia i filozofii sztuki, zawartych w tekstach teoretycznych i manifestach, stworzonych przez głównego teoretyka ruchu, André Bretona, problem cielesności jest właściwie pomijany. Nie oznacza to jednak, że dla kwestii ciała nie ma w surrealizmie miejsca. Przeciwnie, dyskurs cielesności jest bardzo silnie rozwinięty w twórczości artystów tego nurtu, zarówno w pracach plastycznych jak i w literaturze.

Marcin Świetlicki
1-2/2011
Temat numeru
Poezja, która brzmi

Świetlicki postanowił nie tylko otoczyć poetyckie słowo podkładem muzycznym, ale również zastąpić głos odbiorcy swoim głosem, głosem autora – głosem Świetlickiego, podając w ten sposób własną propozycję interpretacji. To już nie my decydujemy o tym, jak tekst brzmi w naszej głowie, to sam poeta sugeruje nam, że „wnętrze wieloryba” w Jonaszu trzeba wykrzyczeć, wersy Pobojowiska miejscami mają brzmieć pewnie i mocno, a gdzie indziej powinny być przyciszane.

Okładka płyty Skądokąd
1-2/2011
Temat numeru
Codzienność i transcendencja. O płycie „Skądokąd” Raz, Dwa, Trzy

Tytuł albumu sugeruje nasz kierunek interpretacji – Skądokąd – łączy w sobie dwa pytania, jakie bezustannie zadaje sobie człowiek – gdzie jest jego początek, skąd wyruszył i gdzie znajduje się cel jego trudnej wędrówki, co odnajdzie u kresu dróg.

J. Andrzejewski
1-2/2011
Temat numeru
Wariacje literackie Jerzego Andrzejewskiego

Jerzy Andrzejewski odwołuje się w swoich późnych utworach do tradycji i reinterpretuje ją; korzystając z wieloletniego doświadczenia, wybiera to, co według niego jest ważne dla człowieka drugiej połowy XX wieku.

Okładka płyty Powstanie Warszawskie
1-2/2011
Temat numeru
Intertekstualność w twórczości zespołu Lao Che

Twórczość Lao Che przepełniona jest nawiązaniami intertekstualnymi najróżniejszego typu. Począwszy od cytatów, odsyłających odbiorcę do konkretnych dzieł literackich, przez aluzje i parafrazy, aż po stylizację i nawiązania architekstualne, piosenki tego zespołu wzbogacają swoje pole semantyczne różnymi rodzajami nawiązań międzytekstowych.

Kadr z filmu
1-2/2011
Temat numeru
WOjaCZEK, czyli „ja”

Sądzę, że można odczytywać ten film jako manifest artystyczny Majewskiego, który, traktując Wojaczka jako konkretną postać historyczną, ukazuje go jednocześnie jako pewien model postawy twórczej. Moim zdaniem wskazuje to na rzeczywistą problematykę filmu, którą nie jest biogram tragicznie zmarłego poety, lecz przedstawienie oryginalnej koncepcji twórczej i bezpośrednio z nią związanej kwestii podmiotowości w sztuce.