nr: 1/2015Maska

Interpretacje

Znaleziono wpisów: 1
Wilhelm Feldman: w walce o światopogląd (neoromantyczny)

Stanisław Brzozowski cyklicznie pojawia się w horyzoncie zainteresowania badaczy literatury. Kolejny już nawrót do refleksji nad pismami autora Legendy Młodej Polski pozwala ukazać jego bogaty i niezwykle różnorodny dorobek w nowym świetle, poddać jego teksty zabiegom interpretacyjnym, które mają szansę wydobyć z nich treści niedostrzeżone przez wcześniejszych komentatorów. Na tle nieustającego zainteresowania Brzozowskim Wilhelm Feldman wydaje się postacią cokolwiek zapomnianą, o czym świadczyć może fakt, że poświęcane mu uwagi raczej nie reprezentują poziomu pogłębionej krytycznej analizy. Tymczasem podkreślić należy, że dla Brzozowskiego był Feldman jednym z partnerów – czasem antagonistą, czasem sprzymierzeńcem – w dyskusji, w której autor Legendy kształtował podstawowe segmenty swojej myśli. Wydaje się, że próba spojrzenia na obu krytyków poprzez pryzmat takiego swoistego dwugłosu pozwala w ciekawym świetle uchwycić sylwetkę Feldmana, a także daje sposobność ukazania wpływu, jaki redaktor „Krytyki” wywierał na autora Płomieni.