nr: 1/2017Powroty

Kolejne numery

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do dwóch numerów tematycznych:

 

1) Czy żyją długo i szczęśliwie?* Baśnie w literaturze XXI wieku, utworach audiowizualnych i kulturze popularnej.

Przykładowe obszary naukowych rozważań:

- postmodernistyczne przekształcenia baśni, baśń jako materiał wtórnego użytku,

- formy opowiadania, czyli konsekwencje zmiany medium,

- motywy i ikonografia baśniowa: kontynuacje i przetworzenia,

- reinterpretacje osadzone we współczesnych realiach,

- zmiana obrazowania klasycznych postaci baśniowych i jej źródła.

* W skład numeru wejdą artykuły, które powstały w związku z konferencją „Czy żyją długo i szczęśliwie? Baśnie poza literaturą”.

 

Niezależnie od tematyki numeru prowadzimy nabór tekstów do działów „Recenzje”, „Interpretacje”.
Szkice o maksymalnej objętości 15 stron wraz z abstraktem należy nadsyłać na adres: podtekst@amu.edu.pl do 30 czerwca.


 2) Dialog.

Interesować nas będzie szereg zagadnień obejmujących tak różnorodne obszary jak:

-dialog jako przejaw intertekstualności

-dialog i performatywność

-podmiot dialogiczny

-dialog w teatrze i filmie

-wywiad jako gatunek literacki

-język dialogu.

 

Wskazane zagadnienia nie wyczerpują oczywiście problematyki związanej z dialogiem, dlatego też zachęcamy do własnych pomysłów.

Szkice o maksymalnej objętości 15 stron wraz z abstraktem należy nadsyłać na adres: podtekst@amu.edu.pl do 30 czerwca.