nr: 1/2015Maska

Od redakcji

Drodzy czytelnicy, autorzy i sympatycy, oddajemy w Wasze ręce numer poświęcony problematyce MASKI. Samo pojęcie konotuje wiele znaczeń, stąd różnorodność zaproponowanych przez autorów ujęć tematu.  Zapraszamy do  lektury artykułów analizujących i interpretujących obecność motywu maski w tekstach kultury: literackich, filmowych, dramatycznych. Maska została w nich zbadana nie tylko jako rekwizyt teatralny czy filmowy, ale  również element organizujący kreację świata przedstawionego, symbol autokreacji lub manipulacji tożsamością bohatera.

 

 

Z życzeniami dobrej lektury,

 

Aleksandra Bobrowska, Justyna Sulejewska, Martyna Szeląg

Redaktorki „Podtekstów”

 

Jednocześnie zapraszamy do współpracy, szczególnie do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów oraz przypominamy o możliwości recenzowania, na łamach naszego czasopisma, nowości wydawniczych.