nr: 1/2017Powroty

Od redakcji

Drodzy czytelnicy, autorzy i sympatycy, w ostatnim numerze „Podtekstów” zachęcamy Was do POWROTÓW. Ponowne wykorzystywanie idei czy teorii jest stałym zjawiskiem w humanistyce, odnajdywanym w pojedynczych utworach, ale też jako reakcja na wydarzenia społeczne czy polityczne. Gorąco zapraszamy do lektury numeru wyjątkowego, bo zawierającego  artykuły poświęcone postaciom mało znanym (jak Paweł Hertz), zapomnianym (jak Lew Tołstoj) czy – wreszcie – problemom, które mimo swojej długiej obecności w dyskursie naukowym i popularnym, nadal stanowią źródło inspiracji i skłaniają do refleksji (jak tradycja romantyczna, performatywność, „kino dziedzictwa”).

 

Z życzeniami dobrej lektury,

Patrycja Bąkowska,  Justyna Sulejewska

Redaktorki „Podtekstów”

 

Jednocześnie zapraszamy do współpracy, szczególnie do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów oraz przypominamy o możliwości recenzowania, na łamach naszego czasopisma, nowości wydawniczych.