NUMER: 4 (22) / 2010

Wstęp

Irena Domachowska, Joanna Armatowska, Magdalena Śniedziewska, Piotr Pławuszewski
"Beyond Borders"


W najnowszym numerze prezentujemy szkice z Konferencji Psychologii Międzykulturowej „Beyond Borders. ... a Twój sąsiad tylko cudzoziemcem?” zorganizowanej 27 marca 2009 roku przez Studenckie Koła Naukowe Psychologii Międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii na UAM.

 

Szkice, rozprawy, interpretacje

Irena Domachowska
"Białość", czyli wpływ atrybucji na tożsamość kulturową

W ciągłej wymianie Ja – „białość” – znaczenie „białości” dla mnie i dla innych – wpływ „białości” na Ja, negocjowana jest nasza tożsamość, a wraz z nią zachowanie, osiągnięcia czy samopoczucie.

 
Łukasz Budzicz
Poznawcze i społeczne funkcje stereotypów
Badania nad stereotypami są szczególnie istotne w psychologii międzykulturowej. Ludzie niejednokrotnie przed spotkaniem członków innych kultur posiadają już „wiedzę” na ich temat – często jest to właśnie wiedza stereotypowa.

 
Mateusz Biegała
Wpływ samodzielnej podróży z plecakiem do rejonów obcych kulturowo na zmiany tożsamości podróżnika
Głównym celem podróży badawczej „Bacpacking – Identity  Change Asia 2008/2009” było opisanie i wyjaśnienie za pomocą istniejących teorii psychologicznych, zmian w strukturze tożsamości u osób samotnie podróżujących w sposób niezorganizowany po obcych kulturowo rejonach.

 
Grzegorz Dąbrowski
Oblicza dialogu w kontekście (badań) kulturowego pogranicza

W badaniu codzienności, małych opowieści, przy pochylaniu się nad tzw. etnograficznym detalem, słowem: w trakcie prowadzenia badań etnograficznych, Wileńszczyzna pokazuje trochę inne oblicze.

 
Malwina Bakalarska
Kategoria czasu w komunikacji międzykulturowej. Mity i fakty wokół pojęcia "African time"Kategoria czasu w niniejszym artykule została przywołana w odniesieniu do czasu społecznego i indywidualnego oraz czasu wykorzystywanego w sferze zawodowej i w życiu prywatnym, w celu przeanalizowania potocznie używanego pojęcia African time.

 
Beata Arcimowicz
Akulturacja w teorii i praktyce: oczami psychologa
Istotnym elementem jest dopuszczenie do postrzegania akulturacji jako fenomenu, który może oddziaływać w dwóch lub więcej kierunkach. Sytuacja kontaktu kultur jest w stanie powodować zmiany tak w kulturze przyjmującej (dominującej), jak i w kulturze niedominującej, która przemieszcza się wraz z migrującymi ludźmi.

 
Anna Wnuk
Koncepcja transkulturowej tożsamości Wolfganga Welscha - nowa perspektywa dla psychologii
Ponowoczesne koncepcje obecne w filozofii czy socjologii
zwracają uwagę, iż tożsamości nie uzyskujemy już przez odkrycie naszej prawdziwej istoty, zawartej w nas samych. Konieczne staje się samodzielne konstruowanie, rekonstruowanie bądź dekonstruowanie tożsamości z dostępnych elementów.

 

Eseje

Tomasz Markiewka
O powtarzaniuPowtarzając, zachowuję to, co zostało napisane, a jednocześnie przemieszczam to w inny kontekst (bardzo kłopotliwe słowo) i tym samym zmieniam. Czy da się zatem powtarzać, nie zmieniając (czyli nie dodając i nie tracąc jednocześnie)?

 
Bartosz M. Kowalczyk
Powtórzenie niepowtarzalnego - krótkie wprowadzenie do Iredyńskiego poetyki podwójności
Powtórzenie wyrosłe z koncepcji
epifanii, która jednak nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb podmiotu, sytuuje dzieło Iredyńskiego gdzieś pośrodku, pomiędzy nowoczesnością a ponowoczesnością.

 

Recenzje

Łukasz Oliwkowski
Rzeczywistość fotografii czy fotografia rzeczywistości?

Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. M. Buchta, P. Nowakowski, P. Paliwoda, Universitas, Kraków 2010.

 
Katarzyna Tunkiel
Następstwa pewnej cichej nocy

Dag Solstad, Noc profesora Andersena, przeł.
D. Polska, Smak Słowa, Sopot 2010.

 
Karolina Kowalska
Nie zostawiać nic przypadkowi

Hanna Buczyńska-Garewicz,
Człowiek wobec losu, Universitas, Kraków 2010.

 

Felieton

Polemiki