NUMER: 2 (12) / 2008

Wstęp

Joanna Roszak, Emilia Kledzik, Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski
"Widmowa biblioteka" - przypisy do leksykonu książek urojonych


Niniejszy numer
Podtekstów jest pokłosiem sesji Widmowa biblioteka, która odbyła się 9 kwietnia 2008 na poznańskiej polonistyce. Uczestnicy tego spotkania starali skompletować bibliotekę książek nieistniejących, przeczytać książki nienapisane. Interesował ich katalog powieści, wierszy, esejów, które stały się bohaterkami/bohaterami fabuł i nie zaistniały poza fabułą. Za zebranie tekstów dziękujemy Joannie Roszak oraz Emilii Kledzik.

 

Szkice, rozprawy, interpretacje

Emilia Kledzik
Skąd się biorą widmowe biblioteki?


Pragnę zaproponować kilka luźnych wskazówek, które być może pomogą w poruszaniu się po ich labiryntowej przestrzeni widmowych bibliotek

 
Marcin Jauksz
Prawdziwe kłamstwa. Literackie dzieła bohaterów Irzykowskiego i ich związki z Pałubą

W bibliotece Pałuby obok wspomnień o ukochanej spisywanych przez Piotra Strumieńskiego oraz Chorej miłości powieści Gasztolda  napisanej po jego nieudanej (z premedytacją) próbie samobójczej – Księga miłości reprezentuje szczególny rodzaj twórczości literackiej – uduchowiający, uczłowieczający proces zapisu ludzkiego doświadczenia.

 
Bartłomiej Krupa
Zagłada po(wy)myślana. "Prowokacja" Stanisława Lema
W Prowokacji Stanisław Lem nieustannie porusza się po cienkiej granicy między tym, co stosowne, a tym, co już takie nie jest, a także między tym, co mogłaby powiedzieć historiografia, a tym, co byłoby przez nią – czy raczej socium historyków – nieakceptowane.

 
Anna Piwowar
Anomalia humanistyczna. O tożsamości Innego
W Solaris Stanisława Lema neurotyczne zapatrzenie w siebie i lekceważenie sfery afektu wyklucza możliwość otwarcia się na świat nie tylko kosmicznego obcego, ale przede wszystkim ziemskiego bliskiego.

 
Ewa Pietrusiewicz
Tekstowy bric-à-brac. Schulza i Kiša gry z KsięgąProzę Schulza i Kiša łączy kontrast między „rzeczywistością zdegradowaną” a „wzniosłym mitem” oraz tematyka: próba powrotu do epoki idealnej, epoki dzieciństwa, postać ojca, motyw Księgi. Jest także różnica, której przewrotność polega na tym, że kiszowski Rozkład pomimo kreowania go przez samego twórcę i krytyków na książkę widmową istniał naprawdę.

 
Joanna Mueller
Co jest tak bardzo, że aż być nie musi? O tachionach, odwrotnych sobowtórach i innych istotach nadświetlnych w literaturze współczesnej

To spotkanie z odwrotnymi sobowtórami ograniczy się do twórczości dwóch poetów, Wielimira Chlebnikowa i Tymoteusza Karpowicza, ale będzie też suplement...

 
Joanna Roszak
Marzycielski płaszcz Benjamina i Karpowicza (całość jako widmo i przewidzenie) [1]


Ten szkic chciałabym poświęcić dwóm rozległym, ekstremalnym projektom, zaplanowanym jako totalne. Tymoteusz Karpowicz i Walter Benjamin zdawali się zapominać, że skoro cały świat nie pomieściłby ksiąg, nie pomieści ani świata, ani wszystkich ksiąg także ich Księga.

 

Eseje

Anna Jarmuszkiewicz
Utrata, jedna z (możliwych) przyczyn smutku myśli. O "Młynach" Jarosława Iwaszkiewicza


Niełatwe zadanie odkrycia istoty osobowości
zostało postawione przed bohaterami tryptykowych Młynów Jarosława Iwaszkiewicza. Trzy Młyny, powstałe na przestrzeni blisko piętnastu lat, łączy motyw utraty oraz temat poszukiwania substancjalnej tożsamości, która opiera się przemijaniu i zaświadcza o wewnętrznej ciągłości, identyczności „ja”.

 

Recenzje

Ireneusz Szczukowski
Poeta odnaleziony
Sławomir Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007. 

 

 
Magdalena Przybylska
Wybór chyba nie "Nieoczywisty"
Nieoczywiste
. 77 wierszy religijnych Marcina Świetlickiego według Wojciecha Bonowicza, Wydawnictwo EMG, Kraków 2007.

 
Maciej Duda
Jelinek - Drotkiewicz - (Po)wtórnie
Agnieszka Drotkiewicz, Dla mnie to samo, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2006.

 

Felieton

Robert Panowicz
"Diamenty są wieczne"
Wild Wood należy do absolutnej czołówki najciekawszych albumów wydanych w latach dziewięćdziesiątych w Wielkiej Brytanii i jest przykładem wspaniałego powrotu na artystyczny szczyt. To także krążek, który miał wielki wpływ na kiełkującą scenę britpop. Zapraszam na spotkanie z jego twórcą, Paulem Wellerem.

 

Polemiki

Marta Suchańska
2008-07-05 19:12:49
Kiedy poeta pisze monografię innego poety...Kiedy ukazała się książka Bogusława Kierca Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera (W.A.B., Warszawa 2007), zdawało się, że ma ona szansę pokazania autora Innej bajki z trzech perspektyw: poety, przyjaciela i znawcy. Niestety, autor nie wykorzystał tej szansy.

 
Grzegorz Pertek
2008-07-05 19:00:20
W obronie prawdziwego bohateraW książce Bogusława Kierca Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera wizja autora-artysty przekracza wierność faktograficzno-chronologicznej wersji życiorysu poety. Nie oznacza to jednak, iż mamy przed oczyma dzieło „złe” czy „słabe”.