NUMER: 1 (15) / 2009

Wstęp

Joanna Armatowska, Magdalena Przybylska, Piotr Pławuszewski
Poznańscy doktoranci - odsłona IIW nowym numerze „Podtekstów” prezentujemy kolejne szkice oraz eseje doktorantów pierwszego roku Studium Doktoranckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Opublikowane teksty to fragmenty prac magisterskich – a więc świadectwo pierwszych poważnych naukowych zmagań młodych polonistów, slawistów, teatrologów. Poznańscy doktoranci - odsłona II to zbiór interpretacji teoretyczno- i historycznoliterackich, językoznawczych i teatrologicznych.

 

Szkice, rozprawy, interpretacje

Joanna Armatowska
Na progu nowoczesnościDoświadczenie nowoczesności konstytuuje się pomiędzy antynomicznymi doznaniami i w oparciu o nie nabiera egzystencjalnego rozpędu. To ambiwalencja przyjęta jako podłoże wszelkiego jawienia się świata. A także stanowiąca czynnik pogłębiający (i jednocześnie tragizujący) podmiotowy wymiar istnienia.

 
Anna Piwowar
Tropienie InnegoTraktując powieść kryminalną jako narrację, która pozwala na bezpieczne spotkanie z tym, co mroczne, pastisze albo ujawniają kruche fundamenty tej pewności, albo wykorzystują tę właściwość do budowy nowych społecznych mitów.

 
Bartosz Konic
Wokół genezy i teorii literatury fantastycznej
W szkicu przedstawione zostały trzy teorie
(Rogera Caillois, Renate Lachmann oraz Andrzeja Zgorzelskiego), które ukazują, w jak różny sposób można badać literaturę fantastyczną, wykorzystując w tym celu konteksty kulturowo-mimetyczne, lingwistyczne oraz genologiczne.

 
Marta Suchańska
O empatii jako kategorii literackiej - koncepcje języka poetyckiego a empatia


Empatia jako kategoria literacka odwołuje się do myślenia o lekturze jako o somatycznym i afektywnym doświadczeniu estetycznym
. Kiedy jako czytelnicy reagujemy na utwór smutkiem lub radością, płaczem, współczuciem czy złością, wymykamy się symbolicznemu porządkowi mowy.

 
Piotr Reiss
Dwa oblicza radości
Intencją tego artykułu jest próba przyjrzenia się kilku ważnym momentom z dziejów pojęcia radości w kulturze europejskiej.

 
Karolina Kubiak
"Mądrość pozwala trwać, namiętność – żyć" [1]Psychologia to dziedzina nauki, której początków błędnie upatruje się niekiedy w XX wieku, podczas gdy towarzyszyła ona już starożytnym autorom. Gdy myślimy o człowieku, nie sposób pominąć zagadnień psychofizycznych. Gatunek ludzki to nie tylko świat ducha, lecz także niezwykle złożone procesy biologiczne.

 
Magdalena Biela
Reforma polskiego teatru szkolnego w dwudziestoleciu międzywojennym


Współczesne myślenie o polskim teatrze szkolnym jako o przestrzeni artystycznej aktywności dzieci i młodzieży jest wynikiem reformy przeprowadzonej w dwudziestoleciu międzywojennym.

 
Ewa Bielska
Sytuacja językowa wołoskiej mniejszości etnicznej w okręgu Gjirokastry (Albania)


Chciałabym omówić sytuację językową mniejszościowej grupy żyjącej w Albanii – Wołochów. Ważnym elementem szkicu są przede wszystkim wyniki przeprowadzonych przeze mnie ankiet w środowisku mniejszości wołoskiej. Głównym przedmiotem tych badań były zjawiska, które dałyby się ująć łączną nazwą społecznego zróżnicowania języka.

 
Patryk Borowiak
Historia nazw płowdiwskich wzgórz [1]Płowdiwskie wzniesienia
są niemymi świadkami wielu procesów geologicznych okresu trzecio- i czwartorzędu oraz różnorodnych wydarzeń historycznych nowej ery, dzięki którym mogą poszczycić się bogatym zbiorem nazw.

 
Arkadiusz Piniarski
Oficjalna etykieta parlamentarnaOmawiam zwroty wykorzystywane podczas powitań, prezentacji mówców oraz etykietalne frazy finalne z protokołow wystąpień poselskich. Prezentuję także swobodne wypowiedzi posłów, pojawiające się w trakcie obrad jako komentarz ad hoc do wystąpień kolegów parlamentarzystów.

 

Eseje

Anna Jarmuszkiewicz
Pisarze widzenia nowoczesnego. O patrzeniu (i pisaniu) z perspektywy dagerotypowej„Daguerotyp” i „światłopis” zainicjowały niepohamowany „rozkwit” prozy realistycznej, dokumentacyjnej i „obrazkowej” oraz skierowały jej zainteresowania w kierunku nieco innym niż poprzednio, bo ku „nowoczesnej” perspektywie postrzegania świata.
 

 

Recenzje

Magdalena Przybylska
Złoty wiek(?) kultury holenderskiej

Johan Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, wstęp, opracowanie i przekład Piotr Oczko, Universitas, Kraków 2008.


 
Piotr Pławuszewski
Czytanie ze zrozumieniem

Eustachy Rylski, Po śniadaniu, Świat Książki, Warszawa 2009.

 

Felieton

Polemiki