NUMER: 3 (17) / 2009

Wstęp

Joanna Armatowska, Magdalena Przybylska, Piotr Pławuszewski
VI Poznańskie Junioraty: Humanistyka w różnicy

Tym razem prezentujemy szkice, których autorzy zajęli się metodologicznymi problemami współczesnego literaturoznawstwa. Warto dodać, że zamieszczone w „Podtekstach” artykuły wygłoszone zostały podczas VI Poznańskich Junioratów zatytułowanych w tym roku „Humianistyka w różnicy” i związanych z 20. rocznicą istnienia Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologii Polskiej i Kalsycznej UAM w Poznaniu.

Uwadze Czytelników szczególnie polecamy erudycyjny esej Marca Fumaroliego. Słynny badacz podsuwa nam garść pasjonujących refleksji na temat kondycji przechodnia oraz roli sztuki w przestrzeni miejskiej Paryża.

 

Szkice, rozprawy, interpretacje

Krzysztof Hoffmann
Poezja. Fetysz teorii
W niniejszym odczytaniu, poprzez obranie poezji jako niemożliwego do wyrażenia, a istniejącego, pola w dyskursie, pola obdarzonego zdolnością do wglądu w trudno pochwytny w inny sposób sens, również sens bycia, teoria znalazła szansę na wyprodukowanie obrony przed własną traumą.

 
Marta Drażyńska
Poezja w służbie teorii? Psychoanaliza a literatura

Wobec piętrzących się wątpliwości krytyka psychoanalityczna zaczęła postulować porzucenie analizy autora i bohatera na rzecz powrotu do tekstu, analizy retoryki i struktury dzieła. W centrum refleksji znalazły się dwa pojęcia: nieświadomość oraz język. Te one zdawały się uprawomocniać zastosowanie metod psychoanalitycznych w interpretacji literatury.

 
Magdalena Przybylska
Poezja o malarstwie (na przykładzie "Malarzy Holandii" Adama Zagajewskiego)
Problem relacji poezja – malarstwo
postaram się prześledzić na przykładzie wiersza Adama Zagajewskiego Malarze Holandii, opublikowanego w tomie Ziemia ognista (1994). Jest to bowiem utwór, w którym poeta wykorzystuje kilka rodzajów nawiązań do obrazów, a konkretnie – do siedemnastowiecznych płócien holenderskich.

 
Joanna Krajewska
Choroby, zamki warowne, kolana Heleny Fourment. Przyczynki do dziejów pojęcia „literatura kobieca” w dwudziestoleciu międzywojennym


Dwudziestolecie
było pierwszą epoką w dziejach polskiej literatury, która wypracowała dobrze doprecyzowaną i obecną w analitycznej i syntetycznej świadomości kategorię „literatury kobiecej”.

 
Maciej Duda
Płeć miasta? Przestrzeń a socjalizacja

Punktem wyjścia dla moich rozważań/poszukiwań będzie zwykłe zdziwienie, a raczej brak odpowiedzi na pytanie o znak kobiety w architekturze miejskiej.
Jako obiekt badawczy wybieram Poznań.

 
Michał Krawczak
Ciało-scena. Ikoniczność sztuki Mariny Abramović
Marina Abramović znana jest jako artystka, która szczególnie brutalnie traktowała i nadal traktuje swoje ciało. Niejednokrotnie poddawała je okaleczeniom, wystawiała na cierpienie, świadome udręczenie kierowane nie tylko własną wolą, ale także wolą publiczności.

 
Maciej Junkiert
Chrześcijański platonizm Norwida - rekonesans

Od czasu opublikowania Lehrbuch der Dogmengeschichte Adolfa v. Harnacka w 1887 roku można zaobserwować rozwój wpływowego nurtu badawczego w teologii, który traktuje grecką myśl filozoficzną jako pierwiastek o decydującym znaczeniu dla kształtu chrześcijaństwa, niezwykle szkodliwy z punktu widzenia dalszych losów religii.

 
Stanisław Wójtowicz
Naczynia niepołączone. O braku wpływu literaturoznawstwa na politykę


Upolitycznienie literaturoznawstwa
prowadzi więc do rozbicia immanentnej inteligibilności literaturoznawstwa – rozmycia jasno zarysowanych celów, utrwalonych przez tradycję praktyk badawczych i wyraźnie postawionych pytań, które kształtują pole działania literaturoznawców.

 
Łukasz Jeżyk
Remediacja i badania literaturoznawcze
Kolejne stadia rewizyjne Bloomowskiej mitologii poezjowania wolno opisywać przy pomocy podwójnej logiki fundującej doświadczenie medium obecnego w medium: kategorii transparentnej immediacji i hipermediacji. To, co dzieje się w języku, bezkolizyjnie przekłada się zatem na terminy związane z teorią wpływów w obszarze innych mediów.

 

Eseje

Marc Fumaroli
Pochwała piękna ParyżaKtokolwiek posiada szósty zmysł i wyostrzony słuch, skądkolwiek by nie pochodził, cieszy się mieszkając w tym mieście i wie, że dobrego towarzysza nigdy mu tu nie zabraknie. Wiele umysłów, ofiar obsesji lub smutku, kończąc w słoneczną pogodę spacer w Paryżu, odzyskało równowagę ducha. To odpoczynek. To za każdym razem niespodzianka, a czasami też obietnica.

 

Recenzje

Wioletta Pawluczuk
O książkach, o ludziach… O Ryszardzie Kapuścińskim raz jeszcze

Ryszard Kapuściński, O książkach, ludziach i sztuce. Pisma rozproszone, red. B. Dudko i M. Zwoliński, wstęp A. Kapuścińska, Czytelnik, Warszawa 2009.

 
Aldona Szukalska
Żywioł kobiecej opowieści

Marija Knežević, Ekaterini, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

 
Monika Szufnarowska
Od dzieciństwa ku młodości. Recenzja książki Patrycji Huget

Patrycja Huget, Od dzieciństwa ku młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Universitas, Kraków 2007.

 

Felieton

Karolina Kowalska, Magdalena Biela
VI Poznańskie Junioraty - sprawozdanie
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Uczeń czy uczony? Doktoranci w systemie studiów polonistycznych” (Poznań, 13-14 października 2009).

 

 

Polemiki