NUMER: 2 (20) / 2010

Wstęp

Paulina Michalska, Agnieszka Motyl, Anna Salita, J. Armatowska, M. Przybylska, P. Pławuszewski
Językowe horyzonty
Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce specjalny numer „Podtekstów”, poruszający i zgłębiający tematy dotychczas nieobecne na łamach naszego periodyku. Najnowszy numer poświęcony jest bowiem szeroko rozumianemu językoznawstwu. Granice tematyczne zakreślają teksty prezentujące problemy badawcze, którym poświęcone są planowane rozprawy doktorskie. Z kolei wiele zagadnień spoza obrębu przygotowywanych dysertacji  poszerza horyzonty współczesnego myślenia o języku polskim. Za zebranie i opracowanie tekstów dziękujemy Paulinie Michalskiej, Agnieszce Motyl oraz Annie Salicie - redaktorkom niniejszego numeru.

 

Szkice, rozprawy, interpretacje

Alicja Tempłowicz
„Słowiańskie” diabły – studium związków Postępku prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu z wierzeniami dawnych Słowian
 
Robert Skiba
Serbskie/chorwackie realizacje tekstowe polskiej konstrukcji nad + Instr. w funkcji zbliżeniowej
 
Anna Salita
Językowy kształt dziewiętnastowiecznej polskiej tożsamości narodowej (na przykładzie prasy poznańskiej: "Krzyż a Miecz" i "Gazeta Poznańska") 
Katarzyna Grzegorek
Język polityki dwudziestolecia międzywojennego
 
Wojciech Hofmański
Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian [1]
 
Ewa Bielska
Dwa dialekty - jeden język. Kilka słów na temat standaryzacji języka albańskiego
 
Patryk Borowiak
O różnicach w toponomastycznej terminologii polskiej i bułgarskiej

 
Ilona Stępień
"Czekoladowa pokusa" i "Powiew Orientu". O metaforycznych nazwach zabiegów kosmetycznych
 
Karolina Przybylińska
Analiza leksykalna socjolektu wspinaczkowego
 
Kinga Zalejarz
Słownictwo bitewne jako element leksyki sportowej


 
Arkadiusz Piniarski
Modyfikacja wojskowego kodu wspólnotowego. Wpływ zmian w Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na etykietę wojskową 
Magdalena Kierkowicz
Zasady wydawania tekstów staropolskich wobec wiedzy o fonetyce historycznej i najnowszej praktyki wydawniczej - rekonesans
 
Agnieszka Motyl
Normalizacja fleksji czasownikowej w dobie średniopolskiej
 
Paulina Michalska
Wielkopolskie odrębności leksykalne w drukach doby średniopolskiej (rekonesans badawczy)
 

Eseje

Wojciech Hofmański
O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę


Wydarzenia XX wieku również nie pozwalają „odciąć” Czech od głównego nurtu światowego językoznawstwa. Dowodem na to jest choćby funkcjonowanie Praskiego Koła Lingwistycznego.

 
Agnieszka Michniewicz
Iha-ha!

Mowa liryczna jako mowa ludyczna utrzymuje także ścisły związek z karnawałową błazenadą. Przedstawianie świata do góry nogami, od spodu, nie tylko cieszy, ale wyznacza nową perspektywę. Pozwala odepchnąć stary porządek, a tym samym od niego odetchnąć.

 

Recenzje

Joanna Szwechłowicz
Camus i jego epoka

Olivier
Todd, Albert Camus. Biografia, przeł. Jan Kortas, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

 
Kornelia Kończal
Transformacja w wydaniu niewarszawskim

Włodzimierz Nowak, Serce narodu na przystanku, Czarne, Wołowiec 2009.

 
Karol Francuzik
Światło inaczej

Jarosław Borowiec,
Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, Biuro Literackie, Wrocław 2009.

 
Agnieszka Rybarczyk
Konteksty "Wrońca"

Jacek Dukaj, Wroniec, WL, Kraków 2009.

 

Felieton

Joanna Jastrzębska
Slam atakuje
„Slam atakuje” – takim hasłem można określić rosnącą popularność slamu w Polsce. Zaczęło się w Warszawie, potem szturm na Kraków, Wrocław, a teraz Białystok, Toruń i Bielsko-Biała. W Polsce slam zadomowił się już na dobre. Na początku marca skończył siedem lat.
Rozmowa z Grzegorzem Bruszewskim, który razem z Wojtkiem Cichoniem organizuje regularnie slamy poetyckie w Warszawie.

 

Polemiki

Andrzej Albiniak
2010-06-28 16:36:50
Pochylając się nad "rydzem"
Odpowiedź na odpowiedź
, czyli o pracy Anastazji Śniechowskiej-Karpińskiej Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość literacka Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832) i odpowiedzi na recenzję tej pracy.