nr: 1/2017Powroty

Redakcja

 

Patrycja Bąkowskadoktorantka w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Publikowała m.in. w „Przestrzeniach Teorii” i "Pamiętniku Literackim". Interesuje się polską poezją końca XVIII i początku XIX wieku.

 

Justyna Sulejewska – doktorantka w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, pracę doktorską opracowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Mikołaja Jazdona. Absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa UAM. Interesuje się fotografią, zagadnieniem narratologii i metatekstualności (nie tylko w literaturze).

 

Martyna Szeląg – doktorantka w Zakładzie Antropologii Literatury IFP UAM w Poznaniu. Rozprawę doktorską, na temat pamięci w literaturze powojennej, przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Sienkiewicz. W wolnych chwilach zamraża fragmenty rzeczywistości i umieszcza je na materiale światłoczułym.