nr: 1/2017Powroty

Temat numeru

Znaleziono wpisów: 5
„Panie Boże, odpuść profesorom wileńskim…” – język gawędy romantycznej i jego wpływ na kreację bohatera

 W obrębie gawędy romantycznej stworzono nowy typ bohatera, w znaczący sposób różniący się od wizji postaci, powszechnie kojarzonej z polskim romantyzmem. Postaci gawędziarzy pozwalają zauważyć, że romantyczny bohater literacki nie jest jedynie papierową postacią, ale bohaterem, który ma pewne wady, może być porywczy lub gwałtowny, a drobne braki charakteru nie umniejszają jego zasług. Czytelnik może identyfikować się z kimś takim, a poza tym odmienność postaci oraz inna niż w pozostałych utworach sytuacja nadawczo-odbiorcza pozwalają pokazać zbiorowość tamtych czasów oraz kulturę w sposób przystępny, bez zbędnego  patosu czy moralizatorstwa. Autorzy gawęd kreują bohatera utworu przy pomocy różnych środków językowych  w zależności od tego, co chcą przekazać odbiorcy, jaki wywołać efekt oraz czy piszą gawędę prozatorską czy wierszowaną.

Paweł Hertz – twórca kultury

Paweł Hertz, poeta, eseista, tłumacz, wydawca, urodzony 29 października 1918, zmarły 13 maja 2001 roku, znany jest przede wszystkim ze swoich prac edytorskich. Żmudna praca polegająca głównie nie na twórczości oryginalnej, lecz na opracowywaniu dzieł innych, ma swoje źródła w światopoglądzie literackim Hertza oraz określonej koncepcji kultury. Niniejszy tekst będzie prezentował twórczą wizję i działalność autora, przyjmującego rolę nie stwórcy, czyli tego, który podejmując własną praktykę pisarską stara się generować nowe formy i stawać się pionierem nowej myśli o literaturze, lecz twórcy, który zachowuje szacunek wobec dokonań swoich poprzedników, wybiera to, co wartościowe i podejmuje się popularyzowania i komentowania uznanego przez siebie za cenny dorobku pokoleń.

Wykładnia prawdziwego życia w rozprawie Lwa Tołstoja "O życiu"

Niezależnie od tego, czy uzna się tołstoizm za projekt ludzkiego życia godny naśladowania, czy za projekt utopijny, to z pewnością zasługuje on na rzetelne potraktowanie, gdyż niejeden jego aspekt skłania do myślenia i motywuje do autorefleksji nad szeroko pojętym życiem człowieka.

Lwa Tołstoja „Spowiedź” jako przejaw kryzysu egzystencjalnego

Oprócz twórczości  zaliczanej do kanonu literatury pięknej, Tołstoj napisał ogromną ilość rozpraw o charakterze  stricte  filozoficzno-religijnym (czy też z pogranicza filozofii i religii;  dużo miejsca poświęcił tam religii – głównie chrześcijańskiej). Otóż ten chronologicznie ostatni typ twórczości Tołstoja zaczyna rozprawa pod wymownym tytułem Spowiedź (ukończona w roku 1879, stanowiąca pierwszą część nie zatytułowanej tetralogii, dokończonej w ciągu pięciu lat), był kontynuowany przez kolejne lata życia rosyjskiego pisarza, czyli przez prawie równo 30 lat (każdego roku pracował nad co najmniej jedną rozprawą, czasami kończył w roku nawet dwie lub trzy).

Gorzki smak nostalgii. "Okruchy dnia" Jamesa Ivory’ego jako heritage film

Terminu heritage film użył po raz pierwszy Charles Barr w publikacji All Our Yesterdays, odnosząc się do brytyjskiego patriotycznego kina lat 40.Prawdopodobnie pierwszym skojarzeniem, jakie pojęcie to budzi obecnie, jest kadr przepełniony zielenią równo przystrzyżonego trawnika, otaczającego olbrzymią angielską posiadłość, bądź scena konwersacji prowadzonej z nienaganną dykcją przez przedstawicieli wyższych sfer. Nurt obejmujący heritage films – kino dziedzictwa – wyróżniono z potrzeby nazwania uchwyconej przez filmoznawców tendencji do przedstawiania przeszłości Wielkiej Brytanii ze sporą dozą nostalgii w rodzimych produkcjach kostiumowych, czerpiących inspirację z literatury. Za najbardziej reprezentatywną dla kina dziedzictwa uznaje się twórczość Jamesa Ivory’ego z przełomu lat 80. i 90.; główną siłą napędową badań nad tym zjawiskiem nie jest jednak fascynacja światem przedstawionym filmów, lecz niechęć do niego, powodowana dezaprobatą dla wyzierającego z dzieł – zdaniem lewicujących krytyków – konserwatyzmu. Po dziś dzień poglądy polityczne w znacznej mierze determinują odbiór produkcji takich jak Pokój z widokiem (1985), Powrót do Howards End (1992) czy Okruchy dnia (1993).