nr: 1/2017Powroty

Współpraca

„Podteksty” istnieją już od 2005 roku. W tym czasie udało nam się nawiązać współpracę z wydawnictwami, które wysyłają naszym autorom egzemplarze recenzenckie książek. Zachęcamy zatem do tego, by zgłaszać propozycje książek do recenzji (podając autora, tytuł i wydawnictwo). Po otrzymaniu książki z wydawnictwa, recenzent ma dwa miesiące na napisanie tekstu. W przypadku niewywiązania się z umowy - prosimy o zwrot książki na adres Redakcji.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów związanych z zapowiadanymi tematami przyszłych numerów (zakładka „Kolejne numery”) oraz szkiców interpretacyjnych, fragmentów doktoratów, prac magisterskich, esejów, tekstów dokumentalistycznych, referatów, polemik...

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce „Zasady publikacji tekstów” i przygotowywanie artykułów zgodnie z obowiązującymi w „Podtekstach” wymogami edycji. 

 

Czekamy na Wasze teksty!

 

Aleksandra Bobrowska, Justyna Sulejewska, Martyna Szeląg

Redaktorki „Podtekstów”